The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep # 37 Eng - Tam Nguyen - Educator & Community Leader

February 25, 2021

Tâm Nguyễn là giảng viên quản lý kinh doanh tại trường cao đẳng kinh doanh và kinh tế Mihaylo của Cal State Fullerton. Khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm của ông trong cộng đồng bao gồm Chủ tịch trước đây của Phòng Thương mại Việt Mỹ, thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Project Vietnam Foundation, Garden Grove Community Foundation, CSUF Philanthropic Board, US Bank & Orange County United Way va Orange Coast Medical Center.

Bác sĩ Tâm T. Nguyễn cũng là Chủ tịch của Advance Beauty College phục vụ cộng đồng người Việt lớn nhất với hai cơ sở tại Quận Cam, CA. Tổ chức được công nhận hàng đầu duy trì chương trình làm móng hàng đầu và đã có gần 50.000 sinh viên tốt nghiệp.

Vai trò yêu thích và ưu tiên hàng đầu của anh ấy là làm cha cho ba đứa con của mình. Vợ anh Christine và gia đình của họ sống ở Quận Cam, dành thời gian ở Little Saigon và tận hưởng những chuyến phiêu lưu du lịch, trải nghiệm ẩm thực, thời gian chất lượng với bạn bè và cống hiến cho cộng đồng.

Dr. Nguyen is a Professor of Business Management at Cal State Fullerton’s Mihaylo College of Business and Economics. His leadership and experience in the community ranges from past Chairman of the Vietnamese American Chamber of Commerce, current Board member for Project Vietnam Foundation, Garden Grove Community Foundation & Orange County United Way.

Dr. Tam T. Nguyen is also the President of Advance Beauty College serving the largest Vietnamese community with two campuses in Orange County, CA. The leading accredited institution maintains the top manicuring program and has graduated nearly 50,000 students.

His favorite role and top priority is being a father to his three children. His wife Christine and their family resides in Orange County, spends time in Little Saigon and enjoys travel adventures, food experiences, quality time with friends and giving back to the community.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App