The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #107 Tieng Viet - Aunt Tina - House of Ho

November 24, 2021

Cô Tina là em gái của bố Bình, gia trưởng của gia đình show House of Ho của HBO. Cô ấy mặc bất cứ thứ gì cô ấy muốn và cô ấy không ngại nói bất cứ điều gì cô ấy cảm thấy.

Mặc dù trên màn ảnh có vẻ như cô ấy luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng cô Tina chia sẻ một số khoảnh khắc thực sự ở đây.

 

 

Aunt Tina is the younger sister of papa Binh, the family's patriarch on the HBO show House of Ho. She wears whatever she wants and she's not afraid to say whatever she feels.

Although on screen it seems likes she's always at the center of attention, aunt Tina shares some real moments here with us.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App