The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #108 Tieng Viet - Danny Do - Đạo Diễn

November 27, 2021
Danny Đỗ là đạo diễn và nhà sản xuất, được biết đến với Fruition (2012), Chí Phèo Ngoại Truyện (2017) và All My Sole (2004).

Podbean App

Play this podcast on Podbean App