The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. # 33V Kiến ​​Trúc Sư/Doanh nhân Thang Do FAIA - Architect and PIVOT Board Member

February 20, 2021

Thắng Đỗ là một kiến ​​trúc sư và một doanh nhân. Trong gần 30 năm, ông đã điều hành Aedis Architects, một công ty kiến ​​trúc có trụ sở tại San Jose chuyên thiết kế các cơ sở giáo dục.

 

Là một nhà đô thị học và môi trường tận tâm, công trình kiến ​​trúc của ông bao gồm các phương pháp thiết kế bền vững, chẳng hạn như văn phòng của Aedis Architects, một trụ sở chính của công ty được chứng nhận LEED Platinum.

 

Hoạt động tích cực của cộng đồng đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc chuyên môn của ông, từ vận động và tư vấn về các vấn đề thiết kế đô thị và ảnh hưởng đến thực tiễn quy hoạch đến các nhà hoạch định chính sách. Ghi nhận những đóng góp của anh cho xã hội và nghề kiến ​​trúc, năm 2017, Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ đã nâng Thang lên thành Nghiên cứu sinh của Đại học AIA, một danh hiệu được trao cho dưới bốn phần trăm kiến ​​trúc sư của AIA.

 

Thắng là thành viên hội đồng quản trị của PIVOT. Ông sống ở Saratoga, California, với vợ và bốn người con, trong một ngôi nhà lịch sử mà ông đã trùng tu và cải tạo.

 

Thang Do is an architect and an entrepreneur. For nearly 30 years, he has led Aedis Architects, a San Jose-based architectural firm that specializes in the design of educational institutions.

 

As a a committed urbanist and environmentalist, his architectural work embraces sustainable design practices, such as Aedis Architects’ office, a LEED Platinum-certified corporate headquarter.

 

Community activism has played a significant part in his professional work, ranging from advocating and advising on urban design issues and influencing planning practices to policy makers. Recognizing his contributions to society and the architectural profession, the American Institute of Architects elevated Thang in 2017 to the AIA College of Fellows, a distinction bestowed on fewer than four percent of AIA architects.

 

Thang is a member of the board of director for PIVOT. He lives in Saratoga, California, with his wife and four children, in a historic home that he restored and transformed.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App