The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #41V - SISTER LANH ANNE TRAN - GOOD SHEPHERD CENTER FOR HOMELESS WOMEN + CHILDREN

March 6, 2021

Good Shelter Center for the Homeless Women and Children là một nơi trú ẩn dựa trên cơ sở giáo dục và điều trị lâu dài cho phụ nữ và con cái của họ đang điều trị khỏi bạo lực gia đình. Chương trình được thành lập bởi Sisters of the Good Shepherd vào năm 1977 và gia nhập “gia đình” của Tổ chức Từ thiện Công giáo Los Angeles, vào ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App