The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. # 46 Tiếng Việt - NHÀ SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI - Ly Quoc Luan and Ha Pham - VAN TICH

March 17, 2021

Đồ chơi Vạn Tích được thành lập với mong muốn tạo ra một thế giới mới của những nhân vật thần thoại và lịch sử Việt Nam. Cùng với đội ngũ trẻ trung đầy tâm huyết, Đồ chơi Vạn Tích muốn đem đến ý nghĩa chân thực nhất cho của tuổi thơ trẻ em Việt Nam cũng như gia đình.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App