The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #48 Tiếng Việt - Nguyễn Hữu Cát Thư - MIT ENGINEER - FORBES 30 UNDER 30

March 22, 2021
Nguyễn Hữu Cát Thư là người quản lý sản phẩm và kỹ sư phần mềm đang sống ở San Francisco. Thư tốt nghiệp MIT ngành kỹ sư cơ khí, làm việc nhiều năm tại phòng nghiên cứu hạt nhân ở MIT, và sau đó làm việc ở TPHCM một vài năm và nhận được giải 30 Under 30 của Forbes Vietnam vào khoá đầu tiên. Thư cũng là chủ nhiệm ban tuyển chọn học bổng UWC và đang tổ chức nhiều chương trình học tập cho các bạn học sinh ở Việt Nam.

SHOW LESS

Podbean App

Play this podcast on Podbean App