The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #50 Tiếng Việt - BÁO DIỄN ĐÀN PARIS - NGUYỄN NGỌC GIAO

March 24, 2021

Sinh tại Bắc Ninh năm 1940, di cư năm 1954, sang Pháp du học sau khi đỗ tú tài năm 1958. Tốt nghiệp cao học toán và giảng dạy toán học tại trường Đại học Paris 7 (Denis Diderot) từ 1963 đên 2005 ; thỉnh giảng Trường cao đẳng phiên dịch (ESIT, Paris).

 

Hoạt động hội đoàn : Hội viên sáng lập hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam tại Pháp (1965), Liên hiệp Việt kiều tạị Pháp (1969), Hội người Việt Nam tại Pháp (1976). Làm phiên dịch cho phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Paris (1968-73). Làm báo : Đoàn Kết, ¬ tạp chí tiếng Pháp Vietnam, Diễn Đàn (từ 1991 đến nay), tạp chí Thời đại mới. Dịch Pháp-Việt tại những hội nghị quốc tế. Dịch sang tiếng Pháp một số tác phẩm văn học Việt Nam, dịch sang tiếng Việt cuốn Lịch sử Thế kỷ 20 của Eric J. Hobsbawm.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App