The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. # 52 Tiếng Việt - Thanh Phạm (HUYME) - DIỄN VIÊN, VLOGGER, HỌA SĨ

March 30, 2021

Thành Phạm hay còn gọi là Huyme, là một vlogger, diễn viên, họa sĩ trẻ người Việt Nam. Huyme bắt đầu làm Vlogging từ cuối năm 2011 và được biết đến với rất nhiều vai diễn trong các bộ phim Việt Nam.

Huyme, also known as Thanh Pham, is a young Vietnamese vlogger, actor and painter. Huyme started Vlogging in late 2011 and is known for his numerous roles in Vietnamese films.

✪ Nhấn vào đây để biết điều thần kì: http://metub.net/HuyMeProductions

➥ Follow me:

» f: https://www.facebook.com/thanhcongpham

» ins: https://www.instagram.com/ctpham_/

» fp: https://www.facebook.com/HuyMeProduct...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App