The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #76 Tieng Viet - Cookie Duong - The Interpreter

June 29, 2021

Ca Dao (Cookie) Duong là Giám đốc và người Đồng sáng lập của trang tổng hợp tin tức, Người Thông Dịch, một tòa soạn dân lập chuyên dịch các bài báo tiếng Anh từ các hãng tin đáng tin cậy sang tiếng Việt để hạ thấp rào cản ngôn ngữ, mang đến tin tức đáng tin cậy về chính trị và đời sống Hoa Kỳ, và qua đó, giúp người Việt quan tâm đến chính trị Hoa Kỳ dòng chính một cách hào hứng hơn và có nhiều hiểu biết hơn.

Ca Dao tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại trường đại học USC và hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn thuộc nhóm Fortune 500.

 

 

Ca Dao (Cookie) Duong is the President and Co-Founder of the the news aggregator, The Interpreter, an ethnic newsroom that translates English language articles from credible news outlets into Vietnamese to lower the language barrier toward trustworthy U.S. centric news and empower the Vietnamese diaspora.

She is a graduate of the USC School of International Relations and currently works for a Fortune 500 consulting firm.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App