The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep.#78 Tieng Viet - LONG NGUYEN - WORLD TAE KWON DO - AMERICA’S GOT TALENT - GOLDEN BUZZER

July 6, 2021
Long Nguyễn nằm trong Đội trình diễn Taekwondo Thế giới đã giành được Én vàng cuộc thi America’s Got Talent mùa 16. Long bắt đầu hành trình Taekwondo tại Việt Nam cùng với các anh trai của mình khi mới 5 
tuổi tại Sài Gòn, Việt Nam.

Kể từ đó, anh đã may mắn được đại diện cho Đội tuyển Hoa Kỳ cùng với các anh trai An và Huy, với tư cách là Thành viên Đội tuyển Quốc gia
từ năm 2011. Ngoài Taekwondo thi đấu, Long và các anh trai của mình đã thành lập Đội Taekwondo phi lợi nhuận từ một hai gara ô tô vào
năm 2004.

Thấm thoắt đã 17 năm, Long và năm vận động viên của mình đã có mặt trong Đội trình diễn Taekwondo Thế giới tranh tài tại America’s Got Talent.

 

Long Nguyen is on the World Taekwondo Demonstration Team that won the Golden Buzzer on America’s Got Talent Season 16. Long started his Taekwondo journey in Vietnam with his brothers at the age of 5 in Saigon, Vietnam.

Since then, he has been fortunate enough to represent Team USA with his brothers, An and Huy, as National Team Members since 2011. Besides competitive Taekwondo, Long and his brothers  started a Non-Profit Taekwondo Team out of a two car garage in 2004.

Fast forward 17 years, Long and five of his athletes are on the World Taekwondo Demonstration Team competing in America’s Got Talent.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App