The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep.#96 Tieng Viet - Nữ Ca Sĩ Ý Lan

October 8, 2021

Ý Lan là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt. Cô tên đầy đủ là Lê Thị Ý Lan, sinh tại Sài Gòn, trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng: Mẹ là danh ca Thái Thanh, cha là tài tử Lê Quỳnh. Ca sĩ Ý Lan là trưởng nữ trong gia đình gồm 5 chị em. Ý Lan có rất nhiều anh chị em (ruột và họ) là những nghệ sĩ nổi tiểng - trong đó có một người bằng tuổi với cô - đó là ca sĩ Thái Hiền.

Cô học tiểu học và trung học tại Sài Gòn. Tuy gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng cô đi vào lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp khá muộn: đến cuối thập niên 1980 cô mới trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và ra mắt CD nhạc đầu tiên.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App