The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep # 44 Việt - The He Tre

March 12, 2021

Thế Hệ Trẻ, là một tổ chức dành cho trẻ em được thành lập vào năm 1989, được thành lập bởi các bậc cha mẹ lo lắng để phát triển nền tảng đạo đức vững chắc cho con cái của họ.

Trong gần ba thập kỷ qua, tổ chức này đã tiếp tục phát triển và đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ bằng cách xây dựng những công dân tốt trong chính cộng đồng người Việt Nam của mình và tạo điều kiện cho họ thêm vào nền văn hóa phong phú của Hoa Kỳ bằng cách đóng góp những nét đẹp nhất trong di sản của họ.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App