The Vietnamese with Kenneth Nguyen

Ep. #31 Tieng Viet - Vietnamese American U.S. Veterans

February 16, 2021

Tham gia cùng các cựu binh lính thủy quân lục chiến và hải quân khi họ thảo luận về kinh nghiệm trong quá khứ của họ trong quân đội Hoa Kỳ.

Old friends catching up.

Loc Tho Phan - U.S. Navy Corpsman

Luc Quach - U.S. Marines

Vinh Nguyen - U.S. Marines

Tu Huu Nguyen - U.S. Marines

Kenneth Nguyen - U.S. Marines

Podbean App

Play this podcast on Podbean App